Vi visar dig

Det enkla Kundmötet

Vi visar dig

DET ENKLA 
KUNDMÖTET

Genom att optimera processer, arbetssätt och digitala verktyg hjälper vi dig att förverkliga det enkla kundmötet

Som konsulter och projektledare erbjuder vi tjänster inom

KUNDMÖTET

INFRASTRUKTUR

TELEFONI & DIGITALA MÖTEN

Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för hur människor kommunicerar, samarbetar och gör affärer. Telemanagement arbetar med digital transformation med vinkeln ”Det enkla kundmötet”. Med 30 års erfarenhet inom området kundservice och informationsteknologi har vi en unik kompetens om hur man skapar hållbar förändring.

VI SKAPAR HÅLLBAR FÖRÄNDRING

PÅGÅENDE PROJEKT

Workshopsledare Planering inför etablering av kontaktcenter inom offentlig förvaltning
Projektledning Leda implementation av molntjänst för större handelsföretag
Förvaltningsledare telefoni  Hantera restpunkter från implementation av telefoni och kontaktcenter och etablera förvaltning
Digitalisering av kundmötet införande av nya arbetssätt, ärendehantering samt process för digitalt kundmöte
Implementation av Artvise kontaktcenter med nya processer och arbetssätt
Implementation av global kontaktcenterlösning med nya arbetssätt
Globalt nät för infrastruktur för datakommunikation – Upphandling SD-WAN med tillhörande tjänster
System för larmstyrning och larmhantering för en större larmcentral
Nordisk infrastruktur för WAN, LAN och Wifi – projektledare upphandling och implementation med över 3000 accesspunkter
Projektledare anskaffning av system för trafikinformation inom transport & logistik
Aktivitetsbaserad arbetsplats, projektledare upphandling och införande
Telefoni som tjänst samt systemstöd för kontaktcenter, projektledare upphandling

INSIKT - PASSION - GENOMFÖRANDEKRAFT

Lina Hermansson

Lina Hermansson

Förändringsledare enkla kundmöten. Mer

Marcus Bramlöv

Marcus Bramlöv

Affärskonsult ICT. Mer …

Richard Olsson

Richard Olsson

Förändringsledare enkla kundmöten. Mer

REFERENSECASE

Här ser du ett litet urval av våra kunder. Se fler här!

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER OM DET ENKLA KUNDMÖTET!

NYHETER