Vi visar dig

Det enkla Kundmötet

Vi visar dig

DET ENKLA 
KUNDMÖTET

Genom att optimera processer, arbetssätt och digitala verktyg hjälper vi dig att förverkliga det enkla kundmötet

Som konsulter och projektledare erbjuder vi tjänster inom

KUNDMÖTET

INFRASTRUKTUR

TELEFONI & DIGITALA MÖTEN

VI SÖKER PROJEKTLEDARE IT

Som projektledare hos oss kommer du att driva digitaliseringsprojekt på uppdrag av och hos våra kunder. Du kommer att få ansvaret att driva och delta i implementationsprojekt, förstudier, och verksamhetsutvecklingsprojekt gentemot IT, data- och telekomoperatörer och andra leverantörer för våra kunders räkning. Du kommer ha en stimulerande arbetsvardag då du kommer arbeta med flera kunder och projekt samtidigt ensam eller tillsammans med några av dina trevliga kollegor. Läs mer!

PÅGÅENDE PROJEKT

Workshopsledare Planering inför etablering av kontaktcenter inom offentlig förvaltning
Projektledning Leda implementation av molntjänst för större handelsföretag
Förvaltningsledare telefoni  Hantera restpunkter från implementation av telefoni och kontaktcenter och etablera förvaltning.


Digitalisering av kundmötet införande av nya arbetssätt, ärendehantering samt process för digitalt kundmöte
Implementation av Artvise kontaktcenter med nya processer och arbetssätt
Implementation av global kontaktcenterlösning med nya arbetssätt
Globalt nät för infrastruktur för datakommunikation – Upphandling SD-WAN med tillhörande tjänster
System för larmstyrning och larmhantering för en större larmcentral
Nordisk infrastruktur för WAN, LAN och Wifi – projektledare upphandling och implementation med över 3000 accesspunkter
Projektledare anskaffning av system för trafikinformation inom transport & logistik
Aktivitetsbaserad arbetsplats, projektledare upphandling och införande
Telefoni som tjänst samt systemstöd för kontaktcenter, projektledare upphandling

VI SKAPAR HÅLLBAR FÖRÄNDRING

Digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för hur människor kommunicerar, samarbetar och gör affärer. Telemanagement arbetar med digital transformation med vinkeln ”Det enkla kundmötet”. Med 30 års erfarenhet inom området kundservice och informationsteknologi har vi en unik kompetens om hur man skapar hållbar förändring.

“MAN MÅSTE KUNNA PRATA OM KÄNSLOR FÖR ATT LYCKAS MED KUNDUPPLEVELSEN”

Johan Claeson, kundupplevelsechef på Fortnox, om vikten av att vara datadriven när det kommer till kundupplevelsen, vad som krävs för att maximera chanserna att bli framgångsrik i morgondagens kundupplevelse och om hur lite som ibland krävs för att göra skillnad i kundmötet..
Läs hela artikeln!

“KUNDUPPLEVELSEN HAR FÖRFLYTTATS FRÅN GOLVET TILL STYRELSERUMMET”

Aaron Kroon, Director Business Development & Innovation på Vattenfall Customer Service Nordic, om digitaliseringens påverkan på kundupplevelsen, kundernas förändrade kravbild och om vikten av att vara datadriven för utvecklingen av kundupplevelsen.
Läs hela artikeln!

“TELEMANAGEMENT ÄR ETT BOLAG I FÖRÄNDRING VILKET GÖR ATT DET ÄR EXTREMT KUL ATT VARA MED”

Åsa Egnell, konsult på Telemanagement, om hur hur företag bör anpassa sin verksamhet efter den snabba digitaliseringen, vad Telemanagement gör annorlunda mot resten av branschen och vikten av att se sina kunder som vänner.
Läs hela artikeln!

“TRYGGHETEN PÅ VÅRA ANLÄGGNINGAR ÄR DET VIKTIGASTE FÖR KUNDUPPLEVELSEN PÅ FRISKIS & SVETTIS”

Gabriella Elias, kundupplevelsechef på Friskis & Svettis, om utmaningarna med att bibehålla en hög kundnöjdhet under en pandemi, vilka hon ser som de största utmaningarna i sin roll idag och hur de förändrats under åren.
Läs hela artikeln!

REFERENSECASE

Här ser du ett litet urval av våra kunder. Se fler här!

INSIKT - PASSION - GENOMFÖRANDEKRAFT

Lina Hermansson

Lina Hermansson

Förändringsledare enkla kundmöten. Mer

Marcus Bramlöv

Marcus Bramlöv

Affärskonsult ICT. Mer …

Richard Olsson

Richard Olsson

Förändringsledare enkla kundmöten. Mer

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER OM DET ENKLA KUNDMÖTET!

NYHETER