Förmånsbeskattningen av mobiler oroar

Hur ska företag och andra organisationer agera utifrån Skatteverkets nya ställningstagande om förmånsbeskattning av elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift? Skatteverket har i juli 2014 antagit ett nytt ställningstagande angående förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift. Länk till skatteverkets ställningstagande Förmånsbeskattningen av mobiler oroar Hur ska företag och andra organisationer agera…

Summering avrop Kommunikation som tjänst

Denna avtalsomgång är  leverantörerena bättre på att  besvara avropsförfrågningarna även om man inte når 100 %,  konstaterar Mikael Roth som är affärsområdesansvarig för Telemanagements upphandlingsstöd inom It och Telekom. Efter att gått igenom våra genomförda på Kammarkollegiets ”nya” ramavtal Kommunikation som tjänst och det dussintal större avrop som vi genomfört, kan vi konstatera att, leverantörerna. Under föregående…

Sida integrerar telefonin med Lync

Myndigheten Sida väljer TDC med Microsoft Lync-integration. Affären är en ”Kommunikation som tjänst lösning” och har gjorts som ett avrop från Kammarkollegiets ramavtal. Christophe Herly, konsult hos Telemanagement som har arbetat tillsammans med Sida under denna upphandling, från behov och krav till ett färdigt avtal. Han menar att vi nu på riktigt är på väg in…

Förmånsbeskattning av mobiler

Förmånsbeskattning av anställdas mobiltelefoner, laptops och surfplattor – Hur ska företag och andra organisationer agera utifrån Skatteverkets nya ställningstagande om förmånsbeskattning av elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift? Skatteverket har i juli 2014 antagit ett nytt ställningstagande angående förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift. Det nya ställningstagandet ändrar radikalt förutsättningarna för…

IT support i fokus

Den 22:a oktober hade vår kollega Stephan Johansson äran att tala på IT-support i Fokus. Stephan talade kring följande ämnen: Hur ska vi organisera supporten? Vilka kanaler ska vara öppna för inkommande ärenden och när? Telefon, mail eller ”onsite” –alla dessa? Utmaningarna med de olika kanalerna? Vad är mest kostnadseffektivt? Hur hanteras ärenden som kommer…

Måste jag skatta för min smartphone?

Mitt i den varma sommaren kom det ett nytt ställningstagande från Skatteverket om förmånsbeskattning av ”elektronisk utrustning eller abonnemang med fast avgift” Med andra ord, vilka skattereglerna gäller den utrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren som t ex mobiler och läsplattor för de mobila operatörstjänster för telefoni och data som medföljer. För många verksamheter finns det…

Råd dig som ska avropa Kommunikation som tjänst

När väl det nya KST-avtalet blev klart för användning och avrop, har ett flertal offentliga verksamheter använt sig av detta. Hos oss på Telemanagement tog det fart direkt efter nyår och vi har nu arbetat med ett dussin olika offentliga verksamheter under det första halvåret, så visst det fanns ett uppdämt behov,berättar Mikael Roth, som…

ICT affären växer – vi söker fler konsulter

Vi behöver bli fler affärskonsulter som kan utveckla ICT-affären -Informations och kommunikationsteknologi! De profiler och kompetenser vi framför allt söker skall kunna driva frågor kring: ICT- och verksamhetsutveckling Sourcing, rådgivning, upphandling och projektledning Mobilitet, strategier, verksamhetsutveckling Projektledning och förändringsledning Förvaltning och styrning Vi behöver dig som har specialkompetenser inom något eller några av ovanstående områden och…

Välkommen Björn Lilja!

Vi välkomnar Björn Lilja som Senior ICT Business Consultant. Björn har 30 års erfarenhet från IT samt 12 års erfarenhet från Telefoni och datakommunikation, varav 13 år i konsultativ roll. Björn har en djup teknisk bakgrund både från leverantör och kund som de senaste 15 åren byggts på med chefs och ledarskap samt avancerad upphandling och projektledning.…