Telemanagement avråder från gemensam upphandling!

Inom offentlig förvaltning och kanske då främst inom den kommunala sektorn har man i vissa fall samarbetat och genomfört gemensamma upphandlingar inom kommunikation och telefoni. Drivkraften bakom dessa samarbeten har främst varit att skapa större volymer i förhoppning om lägre priser. Ett annat skäl har varit att upphandlingar kan anses som jobbiga, tidskrävande och att…