Minskade roamingavgifter men var kommer prishöjningarna?

Enligt EU-direktivet ska roamingavgifterna inom EU vara borta 2017. Samtidigt lanserar Telia stort att de redan nu slopar roamingen i Norden. Att tro att operatörerna är som jultomten och kommer med paket till snälla barn är lite väl naivt. Det vi kan förvänta oss är att intäktsbortfallet från roamingen hämtas hem på andra sätt. I många…

Storföretagen efterlyser leveransinnovativa mobiloperatörer

Från teknik- och tjänsteinnovation till leveransinnovation. Den smarta telefonens roll som affärskritiskt och kraftfullt arbetsverktyg bara ökar i betydelse och för mobiloperatörerna innebär det nya utmaningar. Det gäller exempelvis för de operatörer som vill svara upp mot leveranskraven från stora företag som ser på Norden som EN samlad marknad. Kommer dessa företag att på sikt…

Välkommen Lina Hermansson

Vi välkomnar Lina Hermansson till Telemanagement! Lina kommer närmst från Net1 där hon bl.a. arbetat som Kundserviceansvarig samt CRM- & IT-specialist. Lina har erfarenhet av att driva och utveckla kundservice. Hon har bl.a. lett projekt med fokus på att skapa kostnadseffektiv kundservice, ökad kundnöjdhet och höjd utbildningsnivå hos kundservicemedarbetare. Lina har också erfarenhet inom kundkommunikation,…

Det flexibla KST-avtalet kräver tuffa kravställare

Kommunikation Som Tjänst (KST) blir allt populärare inom den offentliga sektorn. Insikten om fördelarna med att köpa en funktion istället för att själv äga system som ska driftas, utvecklas och underhållas gör att många kommuner och myndigheter väljer att outsourca datakommunikationen och telefonin. Det första ramavtalet från 2009 (KST-avtalet) ersattes i december 2013 av ett…

Efterfrågad tjänst blir det nya affärsområdet CEM Business Consulting hos Telemanagement

Det oberoende affärskonsultföretaget Telemanagement har beslutat att starta upp det nya affärsområdet CEM Business Consulting efter en längre tids ökad efterfrågan på tjänsten Customer Experience Management (CEM). Från start har affärsområdet drygt tio konsulter med lång erfarenhet av att etablera, leda och utveckla kontaktcenters och medborgarsupportfunktioner. Telemanagement har sedan slutet av 80-talet varit verksamt inom…

Mer mobilitet ger mer kundtid inom Sandvikens kommunala omsorg

  En telefon för alla lärare att dela på i skolans lärarrum för kommunikation med föräldrar. Hemtjänst-personal som tillbringar mer tid med administration på kontoret än kundtid ute hos vårdtagarna därför att de saknar mobila arbetsverktyg. Det är inte många år sedan som den fasta telefonin var ett hinder för verksamhetsutveckling. Skolan och hemtjänsten är…

Välkommen Matilda Kullengren!

Vi välkomnar Matilda Kullengren till Telemanagement! Matilda kommer närmst från GoExcellent där hon arbetat som Workforce Manager. Hon kommer att arbeta med inriktning på affärs- och verksamhetsutveckling, effektivisering, projektledning, utredningar inom kommunikationsområdet med tonvikt på Contact Center verksamhet. Matilda har mer än 8 års erfarenhet från ledande roller inom support och kundservice på framförallt Contact…

Dags för distansmötesrevolution

Det kan tyckas långt mellan internationell fotboll och distansmötesteknik, men de finns likheter. När Sepp Blatter tvingats bort hoppas fotbollsvärlden på något bättre. Men som någon skrev. Det är inte alltid en stor förändring leder till en stor förbättring. Lite så är det med den klassiska videokonferensen. Visserligen är den död, men vad kommer efter…

Mitel förvärvara Mavenir

För en tid sedan annonserade Mitel att de förvärvar Mavenir som är en leverantör av IP-baserade lösningar för röst, data och video till operatörsmarknaden. Affären är en logisk utveckling av Mitels förflyttning från telefonimarknaden för slutkund mot att ha kompletta erbjudanden till operatörsmarknaden. Mavenirs produktportfölj är spännande satt i ett Mitel sammanhang framför allt Voice…