Vi söker projektledare, förändringsledare och upphandlare

De vi nu framför allt söker skall kunna driva frågeställningar inom ett eller flera områden som: Projektledare – Våra projekt innebär allt från teknikinförande till införande av verksamhets- och förvaltningsprocesser. Förändringsledare – Som förändringsledare driver du förändring hos kund, från strategi till genomförd förändring. Upphandlare – Som upphandlare leder du kvalificerade upphandlingsprojekt inom området från…