Det flexibla KST-avtalet kräver tuffa kravställare

Kommunikation Som Tjänst (KST) blir allt populärare inom den offentliga sektorn. Insikten om fördelarna med att köpa en funktion istället för att själv äga system som ska driftas, utvecklas och underhållas gör att många kommuner och myndigheter väljer att outsourca datakommunikationen och telefonin. Det första ramavtalet från 2009 (KST-avtalet) ersattes i december 2013 av ett…

Efterfrågad tjänst blir det nya affärsområdet CEM Business Consulting hos Telemanagement

Det oberoende affärskonsultföretaget Telemanagement har beslutat att starta upp det nya affärsområdet CEM Business Consulting efter en längre tids ökad efterfrågan på tjänsten Customer Experience Management (CEM). Från start har affärsområdet drygt tio konsulter med lång erfarenhet av att etablera, leda och utveckla kontaktcenters och medborgarsupportfunktioner. Telemanagement har sedan slutet av 80-talet varit verksamt inom…