Kommunikation som tjänst – nytt ramavtal på plats!

Att köpa tjänst är inte som att köpa produkt, det vet alla. Men när det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns inom offentlig sektor så är detta ett särskilt kapitel. Christophe Herly, affärskonsult på Telemanagement, som tillsammans med sina kollegor genomfört ett trettiotal avrop på kammarkollegiets tidigare ramavtal av…

Telemanagement moderator på TrustIT den 27 mars!

Jukka Ristijärvi medverkar den 27 mars som moderator på TrustIT 2019 som är en hel dagskonferens som fokuserar på Blockchain och Cybersäkerhet utifrån ett affärsperspektiv. Konferensen kommer att fokusera på hur företag och organisationer kommer att påverkas av ny teknik som Blockchain, AI, VR, IoT och ett ökat cyberhot men framförallt se över vilka tillämpningar som finns i närtid och framtid. Allt…