Det enkla kundmötet - kundservice

Nytt uppdrag – Kundmötet

Från en kommun i Stockholms län, har vi fått i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens kontaktcenter. Uppdraget består av att utvärdera och följa upp verksamhetens nuvarande uppdrag samt att ta fram en plan för vidareutveckling av såväl verksamheten uppdrag och utförande samt behov av IT-stöd. Uppdraget beräknas pågå under ca 2 månader.

Varmt välkommen Dan

Välkommen Dan Neijdebro, Vi har den stora äran att välkomna Dan som ny konsult på Telemanagement och som en förstärkning av vårt team som jobbar inom Customer Experience Management. Dan har en gedigen bakgrund från Telekom och har arbetat på Bredbandsbolaget, Telenor, Tre och nu senast på Tele2 där han har arbetat med analys, kvalitetssäkring…

Nöjda kunder skapar högre börsvärde!

Clas Fornell som skapade American Customer Satisfaction Index, ACSI visar tydligt kopplingen mellan börsvärde och nöjda kunder. Diagrammet visar skillnaden mellan Standard & Poor 500 samt långa köp i företag med hög ACSI och korta (sälj) innehav i företag med låg ACSI. Frågan: Varför tar inte fler företag ett tydligt grepp om frågan? Utmaningarna syns…

Möt Telemanagement

Möt oss på eFörvaltningsdagarna 12-13 oktober

12-13 OKTOBER EFÖRVALTNINGSDAGARNASveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation.Träffa oss i monter A17! Möt: Bernhard Ödin, Telemanagement CEM (Customer Experience Management) Hur skapar man de rätta förutsättningarna för kostnadseffektiva medborgarmöten och tjänster som gör det enkelt att vara medborgare, och som samtidigt ger nöjdare medarbetare? Bernhard har lång erfarenhet och en tydlig…

Aktuellt inom kommun

Det händer mycket inom den kommunala sektorn och vi har många färska erfarenheter från aktuella uppdrag, som vi kan dela med oss av. Kontakta oss om Du vill ha stöd med planering, krav & behov, upphandling eller implementering. Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst. Upphandling och införande av skolportal. Projektledare upphandling IT-drift. Etablering och…

10 utmaningar att vara kund – första utmaningen!

  Att vara kund är inte alltid helt enkelt och jag kommer under några veckor skriva om 10 utmaningar som vi ser våra uppdragsgivare ibland har i sina kundmöten.   Första utmaningen: – Kunderna kan inte utföra enklare ärenden på hemsidan / mina sidor! Som en konsekvens av detta upplever kunderna att det är svårt,…