Digitaliseringen möjliggör nya arbetssätt

Digitaliseringen möjliggör nya arbetssätt – vad är det för ett sätt?

I takt med att offentliga som privata verksamheter i allt snabbare takt utrustar medarbetarna med kommunikationsverktyg, appar, nya kanaler och allehanda lösningar. Man gör det ofta utan att egentligen förklara hur och när och till vad allt ska användas. Hur tusan ska vi använda allt det här? Nytt är alltid spännande och våra leverantörer inom…

Kommits

Grattis och Tack till 20-årsjubilaren KommITS!

Mer än 300 deltagare samlades i Malmö när KommITS arrangerades den 25-27 april. Att det var ett 20-årsjubileum gjorde att evenemanget blev en mötesplats med både överraskningar, uppskattade inslag och ett mycket givande erfarenhetsutbyte. Att så många deltagare kom från exempelvis USA, Canada, England och Holland bidrog verkligen till att det blev digitaliseringsdagar med en…

Fokus på rätt saker gjorde Värmdö kommuns nya skolportal till ett lyckat projekt

Hösten 2014 började Värmdös kommunala grundskolor att använda en gemensam skolplattform i form av en digital skolportal. Under 2015 har även de kommunala förskolorna anslutits till den webbaserade plattformen som stödjer och hanterar elevernas lärande och kunskapsutveckling, kommunikationen mellan skolan och vårdnadshavare samt skolans administration. Upphandlingen och införandet av den nya plattformen betecknas som ett mycket lyckat projekt och ett skolteam från Telemanagement har medverkat i alla faser av projektet.

CEM

Massor av nyttoeffekter med skolplattformar, men de kommer inte med automatik

Den svenska skolan befinner sig i en brytningstid där traditionella manuella rutiner och processer ersätts och effektiviseras med nya digitala verktyg. Det är också en brytningstid där allt fler kommuner strävar mot samma mål; vi vill ersätta våra olika verksamhetssystem införskaffade vid flera tillfällen med en sammanhållande skolplattform.

Aktuellt inom kommun

Det händer mycket inom den kommunala sektorn och vi har många färska erfarenheter från aktuella uppdrag, som vi kan dela med oss av. Kontakta oss om Du vill ha stöd med planering, krav & behov, upphandling eller implementering. Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst. Upphandling och införande av skolportal. Projektledare upphandling IT-drift. Etablering och…

Storföretagen efterlyser leveransinnovativa mobiloperatörer

Från teknik- och tjänsteinnovation till leveransinnovation. Den smarta telefonens roll som affärskritiskt och kraftfullt arbetsverktyg bara ökar i betydelse och för mobiloperatörerna innebär det nya utmaningar. Det gäller exempelvis för de operatörer som vill svara upp mot leveranskraven från stora företag som ser på Norden som EN samlad marknad. Kommer dessa företag att på sikt…

Välkommen Lina Hermansson

Vi välkomnar Lina Hermansson till Telemanagement! Lina kommer närmst från Net1 där hon bl.a. arbetat som Kundserviceansvarig samt CRM- & IT-specialist. Lina har erfarenhet av att driva och utveckla kundservice. Hon har bl.a. lett projekt med fokus på att skapa kostnadseffektiv kundservice, ökad kundnöjdhet och höjd utbildningsnivå hos kundservicemedarbetare. Lina har också erfarenhet inom kundkommunikation,…

Vi ses på Kommits i Göteborg 5-7 maj

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor. I år håller man sin årliga konfererens på Hotel Post i Göteborg 5-7 maj. Temat på årets konferens är Digitalisering utvecklar välfärden. Telemanagement finns på plats under hela konferensen och informerar om hur vi hjälper offentliga verksamheter med att planera, upphandla, implementera och förvalta…

En eller flera WAN-leverantörer – flera strategiska vägval?

Sourcingstrategin och de strategiska valen hur man ska positionera leverantörerna kommer ofta för sent i processen. I flera fall ser vi hur detta kommer upp som en fråga under upphandling eller i samband med förhandlingarna. Frågeställningen om en eller flera WAN-leverantörer är inte helt enkelt att svara på, det finns inget standardrecept. Allt beror på…