Kommunikation som tjänst – nytt ramavtal på plats!

Att köpa tjänst är inte som att köpa produkt, det vet alla. Men när det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns inom offentlig sektor så är detta ett särskilt kapitel. Christophe Herly, affärskonsult på Telemanagement, som tillsammans med sina kollegor genomfört ett trettiotal avrop på kammarkollegiets tidigare ramavtal av…

Avbrott i teletjänster

Är du förberedd på avbrott i telenätet?

Veckans avbrott hos Tele2 resulterade bland vissa myndigheter och samhällsfunktioner i en förhöjd beredskap. Tyvärr är det dock inte alla som har de rutinerna på plats. Vi ser återkommande att allt för många blir snåla, inte har kunskap eller saknar resurser för att utvärdera risker, effekter vid avbrott, hur de kan undvikas samt att faktiskt…

Storföretagen efterlyser leveransinnovativa mobiloperatörer

Från teknik- och tjänsteinnovation till leveransinnovation. Den smarta telefonens roll som affärskritiskt och kraftfullt arbetsverktyg bara ökar i betydelse och för mobiloperatörerna innebär det nya utmaningar. Det gäller exempelvis för de operatörer som vill svara upp mot leveranskraven från stora företag som ser på Norden som EN samlad marknad. Kommer dessa företag att på sikt…

Mer mobilitet ger mer kundtid inom Sandvikens kommunala omsorg

  En telefon för alla lärare att dela på i skolans lärarrum för kommunikation med föräldrar. Hemtjänst-personal som tillbringar mer tid med administration på kontoret än kundtid ute hos vårdtagarna därför att de saknar mobila arbetsverktyg. Det är inte många år sedan som den fasta telefonin var ett hinder för verksamhetsutveckling. Skolan och hemtjänsten är…

En eller flera WAN-leverantörer – flera strategiska vägval?

Sourcingstrategin och de strategiska valen hur man ska positionera leverantörerna kommer ofta för sent i processen. I flera fall ser vi hur detta kommer upp som en fråga under upphandling eller i samband med förhandlingarna. Frågeställningen om en eller flera WAN-leverantörer är inte helt enkelt att svara på, det finns inget standardrecept. Allt beror på…

Hur ser katastrofplanen ut om kundtjänsten inte fungerar?

Den 3 mars hade Telia en driftstörning som bland annat påverkade 020 och 0771 och många viktiga samhällsfunktioner och kundtjänster stod stilla. Att många som påverkades är det ingen tvekan om, men hur stora konsekvenser det blev – vet vi inget om. Men hur står det till med reservrutinerna? Att störningar inträffar och kommer att fortsätta…