GUIDE: FÖRBERED ER KUNDSERVICE FÖR DET OVÄNTADE

Ibland inträffar saker som gör att vår vardag förändras och som påverkar så väl våra förutsättningar som det arbete vi ska utföra. Även om dessa händelser ibland kan vara svåra att förutspå finns det mycket som vi kan göra för att förbereda oss så att vi står bättre rustade när något väl händer. Denna guide […]

Våra erfarenheter från avrop på Kammarkollegiets ramavtal inom kommunikationstjänster

Nu har vi ett års erfarenhet av Kammarkollegiets ramavtal för kommunikations-tjänster som började gälla 2019 för avrop från myndigheter- och kommuner. Ramavtalet innehåller ett mycket brett utbud av kommunikationstjänster för små, medelstora och stora myndigheter och kommuner, men det finns en hel del utmaningar. Efter ett tiotal genomförda avrop med förnyad konkurrenssättning från Kammarkollegiets ramavtal […]

MER LEVERANTÖRSDIALOG I UPPHANDLING = BÄTTRE SLUTRESULTAT

När det kommer till offentliga upphandlingar inom IT och Telekom tycker vi på Telemanagent att det är allt för få upphandlande organisationer som väljer att skapa en dialog med potentiella leverantörer och andra aktörer på marknaden. Vi på Telemanagement tycker att det är dags för en förändring på området! Hur dialogen ska skapas beror naturligtvis […]

VÄGEN TILL ROBUST KOMMUNIKATION I TRE STEG

Ibland sägs det lite skämtsamt att internet har fått en given plats i Maslows behovstrappa. Detta kanske kan tyckas något överdrivet men idag är fungerande elektronisk kommunikation en förutsättning för både företag, offentlig förvaltning, andra organisationer och enskilda medborgare. När vi inte har tillgång till fast och mobil telefoni, datakommunikation samt Internet får vi utmaningar […]

VEM LEDER DEN DIGITALA FÖRÄNDRINGSRESAN I DIN KOMMUN?

Efter en intressant vecka på jobbet har jag funderat på vem det egentligen är som leder den digitala förändringsresan i en kommun och vem som har ansvar för att skapa en bättre kundupplevelse och/eller en mer effektiv verksamhet. Min upplevelse är att det ibland ser ut så här:  Politikerna och kommunledningen skapar en digital agenda […]

MARIA LINDELL – VÅR NYA VD

Styrelsen för Telemanagement har utsett Maria Lindell till ny VD. Maria som det senaste året arbetat som managementkonsult i verksamheten har en lång erfarenhet av ledande befattningar, bland annat som VD och IT-chef i olika verksamheter. Maria tillträder den 1 november 2019 och ersätter Jukka Ristijärvi som varit VD för bolaget sedan 2001. Förändringen är […]

NÅGRA FUNDERINGAR OM 5G

Värt att veta – Enligt leverantörerna ”helt ny” teknik för mobilnät (mycket hype i frågan så klart) som möjliggör: Mycket lägre ”latency” i nätet, ned mot 1 ms mot idag 20-50. Som jämförelse så reagerar hörseln på 100 ms, synen på 10 ms och känseln på 1 ms. Låg ”latency” måste garanteras för t ex […]

KOMMUNIKATION SOM TJÄNST – NYTT RAMAVTAL PÅ PLATS!

Att köpa tjänst är inte som att köpa produkt, det vet alla. Men när det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns inom offentlig sektor så är detta ett särskilt kapitel. Christophe Herly, affärskonsult på Telemanagement, som tillsammans med sina kollegor genomfört ett trettiotal avrop på kammarkollegiets tidigare ramavtal av […]

NU ÄR 5G PÅ RIKTIGT

Det har länge pratats om och vi har otåligt väntat på att 5G ska lanseras. Nu är det riktigt nära för att vi ska kunna börja använda infrastrukturen för att digitaliseringen ska kunna ta nästa steg.  För en tid sen lanserades det första 5G nätet på KTH i ett samarbete med Ericsson och Telia. Visserligen […]

HUR MYCKET ÄR MYCKET? – NÅGRA TANKAR KRING KUNDÄRENDEANALYS OCH BIG DATA

LIna Hermansson

Vi har alla varit där. ”Det-är-jättemånga-som-ringer-om-det-här-fällan”. Övriga organisationen möter din frustration med ett ljummet ”Hur många är många? Men om vi tänker efter: Vad avgör vad som är många? Är många dåligt (det kanske var kontakter som innebar en intäkt för företaget i form av försäljning)? Sanningen är att merparten av den information som du […]