Det enkla kundmötet - kundservice

Nytt uppdrag – Kundmötet

Från en kommun i Stockholms län, har vi fått i uppdrag att genomföra en genomlysning av kommunens kontaktcenter. Uppdraget består av att utvärdera och följa upp verksamhetens nuvarande uppdrag samt att ta fram en plan för vidareutveckling av såväl verksamheten uppdrag och utförande samt behov av IT-stöd. Uppdraget beräknas pågå under ca 2 månader.

10 utmaningar att vara kund – första utmaningen!

  Att vara kund är inte alltid helt enkelt och jag kommer under några veckor skriva om 10 utmaningar som vi ser våra uppdragsgivare ibland har i sina kundmöten.   Första utmaningen: – Kunderna kan inte utföra enklare ärenden på hemsidan / mina sidor! Som en konsekvens av detta upplever kunderna att det är svårt,…