Aktuellt inom kommun

Det händer mycket inom den kommunala sektorn och vi har många färska erfarenheter från aktuella uppdrag, som vi kan dela med oss av. Kontakta oss om Du vill ha stöd med planering, krav & behov, upphandling eller implementering. Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst. Upphandling och införande av skolportal. Projektledare upphandling IT-drift. Etablering och…

Välkommen Lina Hermansson

Vi välkomnar Lina Hermansson till Telemanagement! Lina kommer närmst från Net1 där hon bl.a. arbetat som Kundserviceansvarig samt CRM- & IT-specialist. Lina har erfarenhet av att driva och utveckla kundservice. Hon har bl.a. lett projekt med fokus på att skapa kostnadseffektiv kundservice, ökad kundnöjdhet och höjd utbildningsnivå hos kundservicemedarbetare. Lina har också erfarenhet inom kundkommunikation,…

Tio tips för ett lyckat implementationsprojekt

Starta initierings- och planeringsarbetet innan upphandlingen är klar. Ställ tydliga krav på leverantörens leverans- och projektåtagande. dreamstime_9431459 Budgetera för implementationsprojektets resursbehov. Totalkostnaden brukar ligga mellan 15-25% av avtalskostnaden för lösningen. Tillsätt en projektledare som är driven och har färsk erfarenhet att implementera lösningar inom telefoni och datakommunikation. Om egna resurser används – Gör projektgranskning med…

8 av 10 implementationer blir försenade när en oerfaren projektledare tillsätts

Det är Telemanagements erfarenhet efter över 20 år som projektledare inom ICT. Svenska företag och organisationer är idag beroende av väl fungerande telekommunikation. Ja, för de flesta är tele- och datakommunikation rent affärskritiska funktioner. Trots det så är det vanligt att man tillsätter oerfarna projektledare och projektresurser för implementationsprojekten. Varför är det så? Ja, den…