Möt Telemanagement

Möt oss på eFörvaltningsdagarna 12-13 oktober

12-13 OKTOBER EFÖRVALTNINGSDAGARNASveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation.Träffa oss i monter A17! Möt: Bernhard Ödin, Telemanagement CEM (Customer Experience Management) Hur skapar man de rätta förutsättningarna för kostnadseffektiva medborgarmöten och tjänster som gör det enkelt att vara medborgare, och som samtidigt ger nöjdare medarbetare? Bernhard har lång erfarenhet och en tydlig…

eFörvaltningsdagarna: Möt Bernhard Ödin och diskutera ert viktigaste möte – Medborgarmötet

Alla Telemanagements CEM-konsulter är erfarna ledare och specialister. Den gemensamma visionen är att utveckla framtidens medborgarmöte som måste vara enkelt.

Långa svarstider på telefon, omständliga processer och krånglig hantering orsakar frustration och missnöje hos såväl medborgare och handläggare. En global undersökning från 2014 visar att svenskarna ger myndigheter lågt betyg för kundtjänstupplevelse.

Christophe Herly

eFörvaltningsdagarna: Kom och träffa vår ICT-visionär Christophe

Christophe Herly brinner för eFörvaltning. Han gör det i rollen som affärskonsult och affärsområdesansvarig för Telemanagements tjänster inom ICT (Informations- och kommunikationsteknologi). Christophe finns på plats i vår monter A:17. Välkommen dit och ställ frågor, diskutera och ta del av hans erfarenheter från ICT-projekt hos bland annat Sveriges offentliga verksamheter.

Avropa kommunikation som tjänst

Möt oss under eFörvaltningsdagarna

Du kommer väl till eFörvaltningsdagarna 2016! eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats om e-förvaltning och digital transformation. Träffa Telemanagement i monter A17 Välkommen att ta del av programmet som är särskilt framtaget för dig som arbetar med verksamhetsutveckling, digitalisering, IT och införandet av medborgarnära e-tjänster inom Sveriges offentliga förvaltningar. I vår monter träffar du…

Aktuellt inom kommun

Det händer mycket inom den kommunala sektorn och vi har många färska erfarenheter från aktuella uppdrag, som vi kan dela med oss av. Kontakta oss om Du vill ha stöd med planering, krav & behov, upphandling eller implementering. Avrop från Kammarkollegiets ramavtal Kommunikation som tjänst. Upphandling och införande av skolportal. Projektledare upphandling IT-drift. Etablering och…