BEMANNINGSPLANERING - TILLGÄNGLIGA, ENGAGERADE ANSTÄLLDA LEDER TILL BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER

Telemanagement erbjuder dig de verktyg och den kompetens du behöver för att kostnadseffektivt bemanningsplanera och optimera personalstyrkan och leverera exceptionell kundservice.

Bemanningsplanering WFM är helt avgörande för att skapa en kostnadseffektiv organisation. Att ha rätt antal anställda, med rätt kompetens på plats i rätt tid, oavsett kontaktform, är en viktig länk i att leverera överlägsen kundservice och samtidigt hantera kostnaderna på ett bra sätt.

Vi har en gedigen operativ erfarenhet och har arbetat med både små och stora kundtjänster/kontaktcenters inom företag som till exempel SAS, Bredbandsbolaget och Manpower med kunder inom bank, försäkringar, energi, telekom, media och offentlig sektor.

Telemanagement kan ge dig stöd att designa och driva kundupplevelser effektivt genom ständiga förbättringar i kundservice som samtidigt höjer medarbetarnas trivsel och därigenom resulterar i exceptionell kundservice. Du kan ta del av en stor portfölj av lösningar som omfattar många av de viktiga processer som gör din kundservice mer effektiv:

Telemanagement erbjuder:

  • Behovsanalys och prognostisering
  • Kostnadsstyrning och optimering
  • Planering och verksamhetsstyrning
  • Utbildning och kommunikation
  • Schemaläggning och rapportering

För mer information kontakta  Bernhard Ödin, telefon: +46 73 772 10 00 eller mail

FÖR MER INFORMATION

Bernhard Ödin

Bernhard Ödin
T: +46 73 772 10 00
Mail