FÖRVALTNING– AKTIVT ARBETET MED SYSTEM OCH LÖSNINGAR ÖKAR LÖNSAMHETEN

Genom att ta ansvaret för uppdraget att upprätta styrfunktioner och policys hjälper Telemanagement dig att få total kontroll på dina kommunikationskostnader.

Telemanagement erbjuder stöd i att bygga och upprätthålla en effektiv förvaltning av de lösningar som stödjer verksamhetens utmaningar och att dessa levererar förväntat resultat.

Telemanagements konsulter har under 30 år med utgångspunkt från Best Practice byggt upp en gedigen erfarenhet kring systemförvaltning. Våra konsulter arbetar tillsammans med dig för att förstå dina utmaningar, definiera mål och etablera de förvaltningsmetoder som krävs för en framgångsrik förvaltning och utveckling.

Vi erbjuder:
• Genomlysning av befintlig förvaltningsmodell
• Etablering av effektiv förvaltning
• Förvaltningsledare
• Etablering av leveransstyrning

Vill du vet mer om våra tjänster inom förvaltning,  kontakta Jonas Magnusson +46 70 653 11 54 , mail