Att köpa tjänst är inte som att köpa produkt, det vet alla. Men när det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns inom offentlig sektor så är detta ett särskilt kapitel. Christophe Herly, affärskonsult på Telemanagement, som tillsammans med sina kollegor genomfört ett trettiotal avrop på kammarkollegiets tidigare ramavtal av KST-lösning, förklarar här några utmaningar med att avropa KST och delar med sig av värdefulla råd.

Från och med 1 januari 2019 börjar Kammarkollegiets nya ramavtal inom kommunikationsområdet att gälla. Dessa ramavtal ska användas av samtliga myndigheter som lyder under regeringen samt av ett stort antal kommuner, kommunalförbund och landsting som separat tecknats sig för dessa avtal.

Avtalen, som är 4 st, är Kommunikation, Telefoni/Telekommunikationstjänster, Infrastruktur och samarbetslösningar. Läs mer om det nya avtalet här.

Avtalet Kommunikation är det som ersätter avtalet Kommunikation som tjänst (KST) som nyligen löpte ut. Kommunikationslösningar omfattar tjänster med tillhörande produkter och programvara, inom data- och telekommunikation. Samtliga tjänster som sedan finns i de  olika delområdena ingår här. Detta avtal använder man om har behov lösningar från fler områden. Tilldelade leverantörer är A3 Företag , Telia, Telenor, Tele 2.

Är det alltid det bästa alternativet?
Dagens ramavtal är som smörgåsbord. Massor av tjänster, lösningar och funktioner – allt som kan behövas. Och visst är det bekvämt att köpa allt på ett bräde, en leverantör, en faktura, en kontakt. Men är det alltid det bästa att köpa allt från en leverantör?

– Nej, det är det inte alltid. I avtalet finns det tjänster som leverantörerna har tagit hjälp av underleverantörer för att kunna leverera. Inte sällan betyder det att du ändå kommer att få kontakter med fler leverantörer och kanske blev inte priserna de mest optimala.

En annan fråga kan vara rent upphandlingsmässigt, att det vid utvärderingen visar sig att en leverantör, vars” huvudtjänst” är den bästa för er, inte når fram i någon mindre viktig del och därmed inte fick tilldelningen.

Sätt dig in i respektive avtal – titta igenom vilka underleverantörer som finns – bestäm sedan lämplig strategi om hur du ska sourca detta. Bara för att det går, behöver du inte köpa allt på samma avtal. Vissa tjänster och produkter kan dessutom finnas på något annat ramavtal, där du hittar leverantörer som har detta som sitt kärnområde, säger Chrisophe Herly.

Framtidens telefoni finns inte i gamla upphandlingsunderlag
– Inom ICT- området sker det en ständig utveckling av nya produkter och tjänster. Och självklart önskar även upphandlande part ta del av dessa i en ny lösning. Men vilka gamla tjänster ska avvecklas? Många upphandlingar i dag är kopior av tidigare, men med tillägg av nya tjänster och funktioner. Behöver Ni verkligen alla de gamla funktionerna. Vem använder och varför? Att köpa ett till ett duger inte – framtidens telefoni och kommunikationsbehov löser man inte med gamla kravspecifikationer och upphandlingsunderlag.

Vad kostar just denna funktion i er kommande upphandling?  Mer eller mindre alla köper saker som man inte behöver – men ta chansen denna gång. Det kommer garanterat spara pengar, avslutar Christophe Herly.

Några av de offentliga verksamheter som Telemanagement arbetat under de senaste åren m är: Örebro kommun, Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Eskilstuna kommun, Värmdö kommun, Österåkers kommun, Vaxholms kommun, Sandvikens kommun, Region Gävleborg, Region Kalmar, Region Halland, Skolinspektionen, Naturvårdsverket, Sida, Jordbruksverket, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Bolagsverket, Högskolan i Jönköping,

Vill du prata framtidens telefoni och kommunikation
Inför kommande avrop menar vi på att man behöver tid för att tänka och planera och inte slentrianmässigt köpa samma en gång till

Kontakta Christophe direkt på tel: 0730 38 53 eller mail.
Du kan också kontakta Lars Hultman, kundansvarig offentlig sektor på tel: 0730 68 39 04 , mail