NÅGRA KUNDOMDÖMEN

NÅGRA AV VÅRA KUNDER OCH UPPDRAG

Under de 30-år som vi varit verksam har vi arbetat för fler än 600 olika kunder och genomfört fler än 2 000 olika uppdrag.
Här presenterar vi några aktuella kunder och uppdrag.


Bavaria


NCC hos Telemanagement
Samhall
Sodexo hos Telemanagement


Strålfors och Telemanagement
Svenskt Näringsliv och Telemanagement