NÅGRA AV VÅRA KUNDER OCH UPPDRAG

Under de 30-år som vi varit verksam har vi arbetat för fler än 600 olika kunder och genomfört fler än 2 000 olika uppdrag.
Här presenterar vi några aktuella kunder och uppdrag.
Bavaria
Kalmar Läns Landsting
NCC
Region Gävleborg
Samhall
Sandvikens kommun
Strålfors och Telemanagement
Svenskt Näringsliv och Telemanagement