Det har länge pratats om och vi har otåligt väntat på att 5G ska lanseras. Nu är det riktigt nära för att vi ska kunna börja använda infrastrukturen för att digitaliseringen ska kunna ta nästa steg. 

För en tid sen lanserades det första 5G nätet på KTH i ett samarbete med Ericsson och Telia. Visserligen på testfrekvenser eftersom auktionen på frekvenser inte var klar vid tillfället. Men det visar tydligt på det mesta börjar bli klart för större lanseringar. Men nu har PTS genomfört auktionen på 700 Mhz frekvenserna där Telia och Net4Mobility som är Telenor och Tele2s samarbete kring nät är vinnarna. Operatören 3 blev utan licens och har därför överklagat beslutet. Utan att ha satt mig in i skälen till att de inte får vara med kan jag tycka att 3 kommer på efterkälken och kommer att få det svårt i den framtida konkurrensen. Vi får hoppas att överklagandet inte fördröjer processen för länge.

5G kommer att skapa förutsättningar inom tre huvudområden:

  • Massiva anslutningar (med låga hastigheter). Uppkopplade saker (IoT), som till exempel sensorer, mätare och liknande.
  • Vidareutvecklat mobilt bredband. Ännu högre hastigheter än 4G.
  • Uppkopplade saker (IoT – Internet of Things) med höga hastigheter och låga fördröjningar. Det kan vara självstyrande fordon och fjärrstyrda robotar.

Nu är det ju så att bara för att vi har klart med tilldelning av frekvenser och vi kan se en del tillämpningar så händer inte saker över en natt. 5G är i första läget en vidareutveckling av 4G och näten kommer att finnas parallellt.
Vi har nu en förutsättning i form av infrastruktur på plats och det vi behöver nu är att de andra aktörerna (än operatörerna) som har förmåga att utveckla applikationer aktiverar sig.

Då kommer vi till den stora utmaningen som innebär att skapa tillämpningar i företagen. Vi som har varit med tidigare har ju hört hur ny infrastruktur och högre kapaciteter ska frälsa världen men det har tagit tid innan något händer i praktiken. Det har inte varit brist på nät eller applikationer och inte heller brist på förslag som har bromsat utan snarare att kunderna inte har tagit till sig vad de ska med det nya till. Viljan eller förmågan att effektivisera processer samt om man ska vara ärlig föråldrade system som satt begränsningarna.

Nu är jag av naturen optimist och tror att allt tal om Digitalisering och att det ligger på företagsledningarnas bord istället för IT-chefens faktiskt kan innebära att vi kommer att sen spännande utveckling.

Jukka Ristijärvi, VD