INSIKT, PASSION & GENOMFÖRANDEKRAFT

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ATT OPTIMERA PROCESSER, ARBETSSÄTT OCH DIGITALA VERKTYG GENOM ATT ERBJUDA ERFARNA KONSULTER OCH PROJEKTLEDARE

Alla uppdrag som vi genomför följer vi upp. Där får våra kunder en möjlighet att med tre ord beskriva oss och de ord som påfallande ofta återkommer sammanfattar vi nu som våra ledord INSIKT. PASSION. GENOMFÖRANDEKRAFT.

INSIKT.  Vi har kunskaper och erfarenheter om våra områden och en förståelse för våra kunder och deras utmaningar.
PASSION.  Vi drivs av en övertygelse att allt kan bli bättre och att vi vill göra kunder framgångsrika.
GENOMFÖRANDEKRAFT. Vi är kända som dom som ”får det gjort” och vi är alltid snabba till handling.

GRUNDBULTEN

Grundbulten i vår verksamhet är fortsatt vårt leverantörsoberoende. I en värld där allt fler leverantörer slåss om kontrakten, samtidigt som frågorna och tekniken blir allt mer komplexa, är det viktigt för verksamheterna att ha rådgivare som är garanterat opartiska och som inte har några andra intressen, än att skapa effektiva och besvärsfria kommunikationer.

Telemanagement
Telemanagement
Telemanagement

VÅR HISTORIA

Telemanagement startades i slutet av 80-talet, samtidigt som telemonopolet avvecklades. Vår idé var då utveckla företag och organisationers verksamhet med hjälp av telekommunikationernas möjlighet och att hjälpa företagen att hitta rätt på en avreglerad marknad.

Med åren utvecklades vi till att bli den ledande oberoende rådgivaren och tjänsteleverantörerna inom området. I takt med tiden och med teknikmöjligheterna där vi nu står mitt i konvergensen mellan olika teknologier så arbetar vi inom hela kommunikationsområdet med devisen ”rätt teknik – teknik rätt”. Med detta menar vi att det är viktigt med teknikfrågorna men ännu viktigare är att utnyttja möjligheterna, att skapa värde i verksamheten och enkla kundmöten.

Fakta
Telemanagement Sverige AB
Grundat: 1988
Organisationsnummer: 556255-8618

Maria Lindell på Telemanagement

Maria Lindell
Telefon + 46  (0) 762 82 87 36 eller mail.