RESULTAT OCH UPPFÖLJNING – SÅ MÄTER VI

Att leverera ett projekt i rätt tid och inom budget är för oss en självklarhet. Att mäta mot kundnöjdhet och önskade Effektmål är viktigare för att säkerställa mätbarhet mot affärsplaner och mål.

Att våra kunder är nöjda med vårt arbete och samarbete är en grundförutsättning för att vi finns. Vi mäter både NPS – Net Promoter Score samt mer fördjupande dialog efter våra uppdrag.

Effektmålet – vårt mål
Det viktiga för oss är att de projekt vi medverkar i når förväntade KPI’er och Effektmål vilket har en direkt påverkan på och mätbart i våra kunders affärs- och verksamhetsmål.

Genom att fokusera på KPI’er så styrs vårt arbete mot det som verkligen skapar nytta. Ibland kan det vara svårt att mäta de verkliga effekterna direkt efter att projektet avslutas, då gör vi efter överenskommelse en uppföljande analys av effekterna 3 – 6 månader efter för att säkerställa att vi har uppnått målen.

Exempel på KPI’er

  • Tillgänglighet – svarstider, ärendehanteringstid, lösningsgrad
  • Processoptimering – antal ärenden per funktion, dag, medarbetare
  • Besparing – kostnader jämfört tidigare och kalkylerade i projektet, förvaltningskostnader
  • Pris – följsamhet med marknaden, betalar vi rätt pris