VÅRT ERBJUDANDE

VÅRT ERBJUDANDE

Beroende på vilka behov av hjälp som Ni behöver kan vi anpassa våra erbjudanden. Vanligen utgår vi från tre olika modeller. Åtagande, Resultat och Resurs.

Vårt arbetssätt är pragmatiskt och vi anpassar oss till våra kunders behov av hjälp, allt för att uppnå effektiva projekt och kostnadseffektivitet i vårt arbete. Vi utgår normalt från tre modeller Resultat, Resurs och Åtagande.

RESULTAT – UPPDRAG
Utifrån givna förutsättningar och planer tar vi ett helhetsgrepp där vi realiserar de effektmål som eftersträvas. Tillsammans klarar vi ut vilka aktiviteter som ska ske dagligen/vecka/månad eller kanske årsvis. Vi anpassar sedan insatsen efter planen och vilka behov av kompetens och resurser som behövs. Detta innebär att kostnaden följer med behovet och inte är konstant som när man måste hålla egen personal. Dessutom har vi en mängd specialister inom områden som du kanske endast behöver korta perioder och då får hyra in som konsulter.

Vår roll är att sitta i förarsätet. Du har bestämt vart vi ska och vi ser till att nå målet. Normalt bygger ersättningen på ett fast månadspris för de förutbestämda tjänster och aktivister som ska genomföras. Resultatet av arbetet mäts mot olika KPI’er.

RESURS – ERFARNA KONSULTER
Välutbildade erfarna konsulter/projektledare som, som på plats i er organisation genomför uppdraget under kortare eller längre period som tex projektledare, upphandlingsledare, Chef att hyra eller liknande . Debiteras normalt per timme. Vanligtvis krävs bred erfarenhet och anpassning till våra kunders metoder, planer och de resultat som ska uppnås.

ÅTAGANDE – VI GÖR JOBBET
Under givna förutsättningar kan vi åta oss att ta ett helhetsgrepp där vi realiserar önskade effektmål. Typiskt kan det handla om att som Service Manager driva mot effektiviseringsmål, bemanna ett projektkontor eller att som chef att hyra genomföra förändringar. Resultatet mäts mot uppställda KPI’er.