INFRASTRUKTUR

INFRASTRUKTUR

Området omfattar alla de komponenter och drifttjänster som krävs för att hämta, lagra och transportera och producera information som nätverk för kommunikation, t. ex. WAN, LAN, Wifi, nästa generations nätverk (SD-WAN), IoT-tillämpningar (Internet of things), molnanslutningar, applikationsdrift och IT-sourcing. 

Som konsulter och projektledare arbetar vi med att effektivisera & utveckla hanteringen av infrastruktur, planering, inköp, förvaltning, ledning och uppföljning.

NÅGRA EXEMPEL PÅ

KONTINUERLIG

Digitaliseringen skapar helt nya förutsätt för hur människor kommunicerar samarbetar och gör affärer. Samtidigt ser vi att människor värdesätter upplevelser i allt högre grad. Det ska vara smidigt och enkelt. Och det är i mötet med din organisation som avgörandet sker.

“Ny teknologi och digitalisering kräver att infrastrukturen kontinuerligt måste utvecklas och förvaltas. Utmaningen ligger i att möte de krav som digitaliseringen kräver och samtidigt förhålla sig till arvet“ 

Christophe Herly +46 730 385 374 eller mail

Christophe Herly