TELEFONI OCH DIGITALA MÖTEN

TELEFONI OCH DIGITALA MÖTEN

Området omfattar såväl teknik, tjänster och applikationer för fast- och mobil telefoni för verksamhetskritiska miljöer som t ex administration, produktion, Contact center, samverkansverktyg, e-tjänsteplattformar. 

Som konsulter och projektledare arbetar vi med att effektivisera & utveckla system för kommunikation från teknik och lösningar till avtal och kostnader.

NÅGRA EXEMPEL PÅ

  • Upphandling terminaler lösningar för asset management för ett företag inom logistik
  • Telefoni som tjänst samt systemstöd för kontaktcenter, projektledare upphandling
  • Implementering nordisk lösning för kommunikation för koncern med över 20.000 användare i multioperatörsmiljö
  • System för digital skolportal, projektledare upphandling och införande
  • Aktivitetsbaserad arbetsplats, projektledare upphandling och införande
  • Skype for business, projektledare i framtagande av koncept för telefoni i Skype miljö

KOMMUNIKATION ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EFFEKTIVT SAMARBETE

“Kommunikation över digitala kanaler har på kort tid blivit en förutsättning för effektivt samarbete, både internt och externt. Telefonen är inte längre bara en ”talapparat”.
Dagens arbetsplats och användare kräver bättre verktyg som är enkla att använda och administrera“ 

Jonas Magnusson +46 706 531 154 eller mail