TELEFONI OCH DIGITALA MÖTEN

TELEFONI OCH DIGITALA MÖTEN

Området omfattar såväl teknik, tjänster och applikationer för fast- och mobil telefoni för verksamhetskritiska miljöer som t ex administration, produktion, Contact center, samverkansverktyg, e-tjänsteplattformar. 

Som konsulter och projektledare arbetar vi med att effektivisera & utveckla system för kommunikation från teknik och lösningar till avtal och kostnader.

NÅGRA EXEMPEL PÅ

KOMMUNIKATION ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EFFEKTIVT SAMARBETE

“Kommunikation över digitala kanaler har på kort tid blivit en förutsättning för effektivt samarbete, både internt och externt. Telefonen är inte längre bara en ”talapparat”.
Dagens arbetsplats och användare kräver bättre verktyg som är enkla att använda och administrera“ 

Jonas Magnusson +46 706 531 154 eller mail