Boverket
Boverket

peter-thorsonBoverket har under 2013 gjort en egen upphandling av telefonilösning då statligt ramavtal saknades. Upphandlingen gick smidigt med ett lyckat resultat. Företaget Telemanagement hjälpte Boverket med kravarbetet och var ett ovärderligt stöd genom hela processen. Vi är oerhört nöjda med den hjälp vi fått.”

Peter Thorsson, IT-chef på Boverket

Om Boverket

Verksamhetsidén för Boverket är att vara den myndighet som leder arbetet med hållbart samhällsbyggande till nytta för medborgarna. Boverkets vision lyder: ”Myndighet för samhällsbyggande i världsklass”.

Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering.

Boverket finns tillgängliga för spridning av kunskap och arbetar även med nationell/internationell samverkan inom sitt område.

Utmaningen

Boverket önskade förnya sin Telefonilösning, sin plattform för Contact Center och sina anslutningar till internet. Man hade tidigare avropat från Kammarkollegiets ramavtal. Avtalen behövde nu förnyas utan att ett att nytt ramavtal från kammarkollegiet fanns på plats.

Uppdraget

Uppdraget innebar design av lösning och upphandling enligt LOU av en ny Telefoni-, internet och Contact Centerlösning. uppdraget innehöll:

  • Behovsgenomgång och behovsanalys
  • Design av lösning avseende fast och mobil telefoni, tillhörande stödsystem, kundtjänstlösningar, hanteringsverktyg för mobiltelefoner samt teleoperatörstjänster.
  • Utformning av komplett upphandlingsunderlag.
  • Hantering av upphandlingsförfarande enligt LOU.
  • Utvärdering av lösningsförslag.

Resultatet

Resultatet av uppdraget blev framtagande av en modern, uppdaterad och budgeterbar telekom- och internetlösning med goda förutsättningar att erbjuda god service åt medborgare och andra intressenter. Dessutom minskades kostnaderna för telekom högst väsentligt jämfört med tidigare kostnad.

VÅR KONTAKT

Lars Hultman

Lars Hultman
T: (0)730 68 39 04
Mail