Havs- och Vattenmyndigheten
Havs- & Vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Uppdraget består bland annat av att arbeta med bevarande, är HaV pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och arbeta för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. HaV är lokaliserat till Göteborg och har cirka 280 medarbetare. De anställda finns mestadels i Göteborg, men mindre kontor finns på ytterligare 6 platser. Dessutom sker arbete med fiskekontroll runt om landets kuster där fiskfångster landas och kontrolleras.

Utmaningen

HaVs ”Kommunikation som tjänst”-avtal löpte ut och en ny lösning behövde avropas och implementeras.
Den nya lösningen skulle kännetecknas av:

  • Kostnadseffektivitet och enkelhet
  • Hög tillgänglighet för myndighetens rapporteringstjänst där fiskare dygnet runt måste rapportera inkommande fångster
  • God mobiltäckning runt om landets kuster för att kontrollverksamheten ska kunna genomföras utan störning

Uppdraget

Uppdraget för Telemanagement var att driva:

  • Avropsprocessen inklusive behovsinventering och kravställning
  • Utvärdering och leverantörsval
  • Implementationsprocessen tillsammans med vald leverantör

Resultatet

  • Sänkta telefonikostnader
  • Bättre anpassad täckning
  • Effektivare verktyg för användare

VÅR KONTAKT

Jonas Magnusson
+46 706 53 1154
Mail.