Kalmar Läns Landsting

Kalmar Läns Landsting, Regionförbundet samt 11 kommuner i länet. Gemensam upphandling av mobila- och fasta telefonitjänster, mobila- och fasta operatörstjänster, applikationer och lösningar för kundtjänster, telefonister, administration samt tjänster för mobil inomhustäckning, WAN med mera. Upphandlingen omfattade hela Kalmar läns landstings verksamhet inkluderande sjukvård, länstrafik etc, samt 11 kommuner inom länet och Regionförbundets verksamhet totalt 23 000 användare.

Utmaningen

 • Stort geografiskt området med många arbetsplatser och för mobil täckning och kapacitet.
 • 23 000 användare av fast och mobil kommunikation.
 • Behov av ökad mobilitet samt kostnadseffektivitet.
 • 450 siter (postadresser).
 • Kort projekttid.

Uppdraget

 1. Leda och sammanställa nödvändiga fakta underlag, krav och behov.
 2. Medverka som specialist i kravarbetet.
 3. Utarbeta ett anbudsunderlag- och utvärderingsunderlag, selektivt förfarande (LOU).

Resultatet

Nytt flexibelt tjänsteavtal (KST) innehållande mobila samt en del fasta telefonilösningar, mobila och fasta operatörstjänster, kontaktcentertjänster, telefonisttjänster, WAN med mera.

 • 7-årigt flexibelt avtal.
 • Väsentligt minskade kostnader.
 • Robust kommunikationslösning.
 • Högre och individuellt anpassade servicenivåer.

VÅR KONTAKT

Lars Hultman

Lars Hultman
+46 730 68 3904
Mail.