Nykvarns kommun
Nykvarn kommun

Markku PetajaniemiEftersom vi inte själva hade de personella resurserna och tid som en upphandling i den här omfattningen kräver hade vi oerhört stor nytta av Telemanagements medverkan. Utan deras hjälp hade vi säkerligen inte lyckats med det slutresultat som vi nådde. Vi har efter detta projekt fortsatt vårt samarbete med Telemanagement inom andra projekt och är fortsättningsvis mycket nöjda med de resultat som deras arbete inneburit.

Markku Petäjäniemi, Verksamhetschef, Nykvarns kommun

UPPDRAG 1:

Offentlig upphandling – funktionslösning för mobiltelefoner och surfplattor inklusive stödsystem

Utmaningen

Nykvarn är en kommun i Södermanland. Kommunen bildades 1999 efter delning från Södertälje kommun.

Nykvarns kommun hade befintliga avtal där avtalsperioden gick mot sitt slut. Behoven fanns nu gällande inköp, säkerhet och hantering av mobiltelefoner och surfplattor.

Uppdraget

Uppdraget handlade om upphandling och implementation av en funktionslösning ”Terminal-som-Tjänst” för fasta- och mobila telefoner och surfplattor, mobilt säkerhets- och hanteringssystem (mobile device management), system för beställning, service, asset management och logistik för mobila telefoner och surfplattor.

Uppdraget innebar offentlig upphandling enligt LOU (förhandlad upphandling) i följande steg:

 • Behovsgenomgång och behovsanalys.
 • Utformning av komplett upphandlingsunderlag.
 • Utvärdering av lösningsförslag.
 • Avtalsarbete och avtalsförhandling.
 • Huvudprojektledning av implementation för kommunens räkning.
 • Testning.
 • Driftsättning tillsammans med leverantör.
 • Efterkontroll.

Resultatet

Resultatet av uppdraget blev en framgångsrik implementation av en modern, uppdaterad och budgeterbar funktionslösning för mobiltelefoner och surfplattor med bra förutsättningar att erbjuda god service för kommunens anställda, kommunens IT-avdelning och andra intressenter. Dessutom ensades avtal för att underlätta framtida upphandlingar.

UPPDRAG 2:

Offentlig upphandling – Kommunikations som Tjänst (KST) och mobil täckning

Utmaningen

Nykvarn är en kommun i Stockholms län. Kommunen bildades 1999 efter delning från Södertälje kommun.

Nykvarns kommun hade befintliga avtal där avtalsperioden gick mot sitt slut. Behoven gällde en ny telefonilösning för kommunens anställda. I kravbilden ingick även kravställning på mobil täckning utomhus och inomhus.

Uppdraget

Uppdraget innebar upphandling och implementation av ny telefonilösning, ”Kommunikation Som Tjänst” (KST), för Nykvarns kommun.

Upphandlingsobjekt var fasta- och mobila telefonifunktioner, fasta- och mobila teleoperatörstjänster, telefonistapplikationer, system och lösningar för kundtjänst/Contact Center, talsvarsapplikationer, voicemail, debiteringssystem, support, service och underhåll samt mobil utomhus- och inomhustäckning.

Uppdraget innebar specifikation av lösning, offentlig upphandling enligt LOU (förhandlad upphandling) och implementation av en ny telefoni- och Contact Centerlösning i följande steg:

 • Behovsgenomgång och behovsanalys.
 • Upphandlingsstrategi.
 • Specifikation av lösning avseende fast och mobil telefoni, tillhörande stödsystem, kundtjänstlösningar, mobiltäckning samt teleoperatörstjänster.
 • Uformning av komplett upphandlingsunderlag.
 • Utvärdering av lösningsförslag.
 • Avtalsarbete och avtalsförhandling.
 • Huvudprojektledning av implementation för kommunens räkning.
 • Testning.
 • Driftsättning tillsammans med leverantör.
 • Efterkontroll.

Resultatet

Resultatet av uppdraget blev en framgångsrik implementation av en modern, uppdaterad och budgeterbar telekomlösning med goda förutsättningar att erbjuda god service åt medborgare, kommunanställda och andra intressenter. Resultatet blev även en garanterad lösning för mobiltäckning både utomhus och inomhus i kommunen.

VÅR KONTAKT

Lars Hultman

Lars Hultman
T: +46 730 68 3904
Mail