Region Gävleborg
Region Gävleborg

Region Gävleborg, tidigare Landstinget Gävleborg och formellt Gävleborgs läns landsting, är en svensk regionkommun som bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av landstinget och Regionförbundet i Gävleborgs län. Region Gävleborg har ansvar för hälso- och sjukvården i länet, samt för infrastruktur, regional kollektivtrafik, näringslivsutveckling, samt kultur.

Uppdraget  var att leda upphandlingen av nya kommunikationstjänster för Regionens olika verksamheter.
Upphandlingen sker enligt selektivt förfarande (LOU) och omfattar Telefoni- Kontaktcenter- och Datakommunikationstjänster för 7 5000 användare samt WAN lösning för 95 siter (postadresser)

Utmaningen

 • Stort geografiskt område för mobil täckning och kapacitet.
 • 7 500 användare av fast och mobil kommunikation.
 • Behov av ökad mobilitet samt kostnadseffektivitet..
 • Komplexa behov för vård.
 • Krav på säkerhet och redundans.

Uppdraget

 1. Leda och sammanställa nödvändiga fakta underlag, krav och behov.
 2. Medverka som specialist i kravarbetet.
 3. Sammanställa kravbild.
 4. Utarbeta anbudsansökan.
 5. Utarbeta anbudsunderlag samt utvärderingsunderlag.
 6. Framtagande av avtalsmall.

Resultatet

Nytt flexibelt tjänsteavtal (KST) innehållande fasta och mobila telefonilösningar, mobila och fasta operatörstjänster, kontaktcentertjänster, telefonisttjänster, WAN med mera.

 • 7-årigt flexibelt avtal.
 • Väsentligt minskade kostnader.
 • Robust kommunikationslösning.
 • Högre och individuellt anpassade servicenivåer.

VÅR KONTAKT

Lars Hultman

Lars Hultman
+46 730 68 3904
Mail.