Sandvikens kommun
Sandvikens kommun

Sandvikens kommun ligger i Gästrikland  38 000 invånare och ca 2 300 anställda. Sandvikens kommun ligger i Gävleborgs län Landarealen är 1 167 kvadratkilometer. Som de flesta kommuner har Sandvikens kommun utmaningar inom skola vård och omsorg samt krav på att ge medborgarna en bättre service.

Utmaningen

Kommunens avtal för fasta och mobila telefonilösningar var på väg att löpa ut, samtidigt fanns en mängd behov och utmaningar ibland kommunens ca 2.300 anställda där det krävs effektiva kommunikationslösningar.

 • Stort geografiskt området med många arbetsplatser i olika
 • Behov av ökad mobilitet samt kostnadseffektivitet.
 • Satsning på medborgarservice genom etablering nytt medborgarcenter

Uppdraget

Till följd av utmaningarna fick Telemanagement i uppdrag att:

 1. Ta fram ett planeringsunderlag för omfattning av en ny kommunikationslösning
 2. Konsekvensanalys av köpa tjänst i jämförelse med att själv äga tekniken
 3. Genomföra krav-  och behovsanalyser
 4. Utarbeta ett komplett underlag för avrop av kommunikation som tjänst från Kammarkollegiets ramavtal 2013
 5. Medverka vid utvärdering av anbud samt framtagning av leveransavtal
 6. Projektledning av implementeringsprojektet samt etablering av förvaltning och leverantörsstyrning
 7. Rådgivare för etablering av nytt medborgarcenter

Resultatet

 • Nytt flexibelt tjänsteavtal (KST) innehållande mobila samt en del fasta telefonilösningar, mobila och fasta operatörstjänster, kontaktcentertjänster, telefonisttjänster, infrastuktur för mobil inomhustäckning med mera.
 • Ökad mobil täckning såväl inomhus som utomhus
 • Minskade kostnader med ca 40%
 • Bättre uppföljning

VÅR KONTAKT

Lars Hultman

Lars Hultman
+46 730 68 3904
Mail.