Toyota

TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN

Vi hade på känn att det fanns mycket att hämta genom en ordentlig översyn och optimering men vi kunde aldrig tro att besparingen skulle bli större än själva omförhandlingen. Det trodde däremot Telemanagement vilket vi gav dem chansen att visa vilket vi nu är glada för”. Vi ser också ytterligare vinster med detta arbete i form av färre fakturor och att färre abonnemangsalternativ förenklar förvaltningen. Kanske är den vinsten ännu större än den direkta kostnadsbesparingen

Johan Tirfing, IT-ansvarig, Toyota Material Handling Sweden

Toyota Material Handling Sweden

Toyota Material Handling Sweden (TMHSE) är Sveriges ledande leverantör av truckar och därtill kopplade tjänster som service, reservdelsförsörjning, uthyrning, finansiering och förarutbildning. Vi marknadsför ett heltäckande sortiment av truckar, där BT och Toyota kompletteras med Kalmar. Företaget utför också service på marknadens samtliga märken. Antalet medarbetare är cirka 480 och omsättningen var under 2013 cirka 1,3 miljarder kronor.

Utmaning

Efter en lyckad upphandling av ett mobilt operatörsavtal behövde avtalets nya villkor och abonnemangsformer implementeras.

För att uppnå en maximal besparing ville Toyota samtidigt med införandet städa och optimera abonnemangen. Tid, metod eller kunskap för att genomföra arbetet med egna resurser ansågs begränsat.

Uppdraget

 • Identifiera onödiga och ej använda abonnemang och tjänster i abonnemangen.
 • Ta fram förslag på optimala paket för tal och surf för multiterminalanvändning.
 • Ta fram kalkyl som visar på ekonomiska besparingar för städning och optimering.
 • Planera för- och ge stöd vid genomförandet.

Genomförandet

 • Analys av tjänster och kommunikationsmönster i operatörens analysverktyg.
 • Skapa en masterdatafil för abonnemang, samtalsvolymer och surfförbrukning
 • Städa/Registervårda.
 • Analysera och ta fram förslag på optimala paket med abonnemang, taltrafik, och surf.
 • Ta fram en genomförandeplan.
 • Gå igenom och förklara de olika paketeringsalternativen och med TMHS.
 • Samråd med operatören om paketeringsförslag och hur genomförandet kan göras.
 • Ta fram ett beställningsunderlag till operatören.
 • Stöd vid genomförandet av abonnemangsförändringar.

Resultatet

Optimeringsarbetet strukturerades i mål om tre steg med följande resultat.

 1. ”Städning”
  – Ordning och reda i databaserna.
  – Utrensning av onödiga abonnemang.
  – Byten av felaktiga abonnemangsformer.
  – Kostnadsreduktion med ca 5%* av den totala mobila operatörskostnaden.
 2. ”Optimering”
  – Förslag på 6 st optimerade paket för de olika typanvändarna.
  – Kalkyl som beslutsunderlag för berörda beslutsfattare.
  – Genomförandeplan.
 3. “Genomförande”
  – Beställningsunderlag till operatören.
  – Stöd vid genomförandet.
  – Nya abonnemang till merparten av användarna.
  – Kostnadssänkning med ca 20% av den totala mobila operatörskostnaden.

VÅR KONTAKT

Svante Renard
T: +46 730 68 3960
M: mail.