PROJEKTTJÄNSTER – KOMPETENT OCH RESURSSTARK LEDNING GÖR ALLTID EN SKILLNAD!

Telemanagements projekttjänster är speciell utvecklade för organisationer som behöver hjälp med planering, ledning och operativt stöd för olika uppdrag inom ICT-området.

Telemanagements projektledare är specialiserade på projekt inom Kundmötet, IT infrastruktur och telefoni och digitala möten. De har alla en gedigen verktygslåda och erfarenhet av förekommande modeller och metoder som till exempel PROPPS, PEJL och vår egenutvecklade modell TEMPO.

DU KAN FÅ HJÄLP MED ATT:

  • Initiera och lansera projekt
  • Planera och designa av projekt
  • Leda hela eller delar av projekt
  • Övervaka att huvudmål och delmål nås i tid
  • Få förväntat resultat i rätt tid


För mer information kontakta Jonas Magnusson, telefon +46  70 653 1154 eller mail