Trygghetslarm – grunden för vård i hemmet

Frågan om trygghetslarm kommer allt mer i fokus, särskilt nu efter att Uppdrag Granskning rapporterat om brister i såväl teknik, organisation och rutiner kring hanteringen av larm. I dag hanterar våra kommuner ca 200 000 trygghetslarm. Med en ökande andel friska äldre kommer behovet av trygghetslarm att växa kraftigt under de kommande åren. Trots att produkten…

Nya leverantörer på KST-avtalet skapar oro

Strax före jul kom så Kammarkollegiets nya ramavtal avseende området ”Kommunikation som tjänst”. Avtalet förväntas redan under detta år omsätta flera hundra miljoner kronor och innehåller kompletta tjänsteleveranser av allt inom telefoni, fasta och mobila operatörstjänster. En av nyheterna är att man utökat antalet leverantörer från fyra till sex. Förutom TDC, Telia, Telenor och Tele2…

Välkommen Marie Rosengren!

Det är med glädje vi välkomnar Marie Rosengren som Senior Consultant inom  Customer Experience Management. Marie kommer senast från Klarna där hon arbetade  som Manager Customer Service Efficiency. ”- Utmaningarna inom kundservice  idag handlar mycket om att vi har olika behov hos olika kundgrupper när det  gäller önskade kanalstrategier. Vissa kunder vill endast ringa in och…

Tio tips för ett lyckat implementationsprojekt

Starta initierings- och planeringsarbetet innan upphandlingen är klar. Ställ tydliga krav på leverantörens leverans- och projektåtagande. dreamstime_9431459 Budgetera för implementationsprojektets resursbehov. Totalkostnaden brukar ligga mellan 15-25% av avtalskostnaden för lösningen. Tillsätt en projektledare som är driven och har färsk erfarenhet att implementera lösningar inom telefoni och datakommunikation. Om egna resurser används – Gör projektgranskning med…

8 av 10 implementationer blir försenade när en oerfaren projektledare tillsätts

Det är Telemanagements erfarenhet efter över 20 år som projektledare inom ICT. Svenska företag och organisationer är idag beroende av väl fungerande telekommunikation. Ja, för de flesta är tele- och datakommunikation rent affärskritiska funktioner. Trots det så är det vanligt att man tillsätter oerfarna projektledare och projektresurser för implementationsprojekten. Varför är det så? Ja, den…

Vad betyder Aastras köp av Telepo för marknaden?

Är förvärvet av Telepo bra för marknaden eller kommer den att begränsa alternativen och möjligheterna för nya aktörer att komma in på marknaden? Att Aastra under längre tid har eftersträvat att bredda sina kanaler förutom de större aktörerna har varit känt och genom Telepos breda portfölj av återförsäljare och integratörer skapar nya förutsättningar. För dessa…

Årets viktigaste konferens – Mobilitet 2014 gick av stapeln

För tredje året i rad avhandlade Inspectum 14:e februari konferensen kring mobilitet med temat ”Mobilitet förändrar hur vi lever och hur vi gör affärer idag och i framtiden”. Mobilitet är inte bara en av de viktigaste frågorna utan är det som förändrar vår vardag, privat och i jobbet. Den tydligaste aha-upplevelsen handlade om att Mobile…

Leveranskontroll förebygger & åtgärdar huvudvärk

Leveranskontroll ger svar på hur förlusterna kan minimeras. Genom Leveranskontroll kan man undanröja stora problem och leveransförseningar. För egen del så bygger Telemanagements erbjudande på omfattande kunskap och erfarenhet om vilken typ av brister som kan förekomma inom ICT-lösningar och en beprövad metod för hur kontroll och analys genomförs. Leveranskontroll kan och bör genomföras såväl…