Efterfrågad tjänst blir det nya affärsområdet CEM Business Consulting hos Telemanagement

Det oberoende affärskonsultföretaget Telemanagement har beslutat att starta upp det nya affärsområdet CEM Business Consulting efter en längre tids ökad efterfrågan på tjänsten Customer Experience Management (CEM). Från start har affärsområdet drygt tio konsulter med lång erfarenhet av att etablera, leda och utveckla kontaktcenters och medborgarsupportfunktioner. Telemanagement har sedan slutet av 80-talet varit verksamt inom…

Mer mobilitet ger mer kundtid inom Sandvikens kommunala omsorg

  En telefon för alla lärare att dela på i skolans lärarrum för kommunikation med föräldrar. Hemtjänst-personal som tillbringar mer tid med administration på kontoret än kundtid ute hos vårdtagarna därför att de saknar mobila arbetsverktyg. Det är inte många år sedan som den fasta telefonin var ett hinder för verksamhetsutveckling. Skolan och hemtjänsten är…

Välkommen Matilda Kullengren!

Vi välkomnar Matilda Kullengren till Telemanagement! Matilda kommer närmst från GoExcellent där hon arbetat som Workforce Manager. Hon kommer att arbeta med inriktning på affärs- och verksamhetsutveckling, effektivisering, projektledning, utredningar inom kommunikationsområdet med tonvikt på Contact Center verksamhet. Matilda har mer än 8 års erfarenhet från ledande roller inom support och kundservice på framförallt Contact…

Dags för distansmötesrevolution

Det kan tyckas långt mellan internationell fotboll och distansmötesteknik, men de finns likheter. När Sepp Blatter tvingats bort hoppas fotbollsvärlden på något bättre. Men som någon skrev. Det är inte alltid en stor förändring leder till en stor förbättring. Lite så är det med den klassiska videokonferensen. Visserligen är den död, men vad kommer efter…

Mitel förvärvara Mavenir

För en tid sedan annonserade Mitel att de förvärvar Mavenir som är en leverantör av IP-baserade lösningar för röst, data och video till operatörsmarknaden. Affären är en logisk utveckling av Mitels förflyttning från telefonimarknaden för slutkund mot att ha kompletta erbjudanden till operatörsmarknaden. Mavenirs produktportfölj är spännande satt i ett Mitel sammanhang framför allt Voice…

Vi ses på Kommits i Göteborg 5-7 maj

KommITS är en användarförening med syfte att tillvarata kommuners intresse i IT-frågor. I år håller man sin årliga konfererens på Hotel Post i Göteborg 5-7 maj. Temat på årets konferens är Digitalisering utvecklar välfärden. Telemanagement finns på plats under hela konferensen och informerar om hur vi hjälper offentliga verksamheter med att planera, upphandla, implementera och förvalta…

Vi söker projektledare, förändringsledare och upphandlare

De vi nu framför allt söker skall kunna driva frågeställningar inom ett eller flera områden som: Projektledare – Våra projekt innebär allt från teknikinförande till införande av verksamhets- och förvaltningsprocesser. Förändringsledare – Som förändringsledare driver du förändring hos kund, från strategi till genomförd förändring. Upphandlare – Som upphandlare leder du kvalificerade upphandlingsprojekt inom området från…

Betalar ni för mycket?

Priset för tjänster inom ICT (IT och Telekommunikation) har aldrig varit lägre än vad de är i dag. Varför är då samtidigt företag och offentlig sektors kostnader högre än någonsin? Problematiken med de onödiga kostnaderna har sin bakgrund i de många olika och komplexa affärsmodeller som leverantörerna använder och att många avtal är felaktiga både till pris och innehåll.…