Expansionen fortsätter!

Vi behöver förstärkning – är du eller vet du någon som kan vara en av de som vi söker som skall utveckla vår affär inom CEM – Customer Experience Management? Här är de profiler som vi främst behöver: WFM, Bemanningsplanering – ledare med operativ bakgrund som förstår och tänker strategiskt. Du kommer att få en framträdande…

Att ställa krav på mobil kvalitét

För att få ett relevant och marknadsmässigt serviceerbjudande för mobiltjänster krävs att man känner till och tydligt kan formulera sina behov och krav. Eftersom service och tillgänglighet för kommunikationstjänster är kostnadsdrivande, i synnerhet inom mobilområdet, så behöver man hålla sig till de verkliga behoven kopplat till nytta och sårbarhet i verksamheten. Det är aldrig ekonomiskt…

Genombrott för erbjudanden om kvalitetsgarantier på mobiltjänster och abonnemang

Som alla vet så är SLA:er och funktionsstödjande servicetjänster inom ICT-området oumbärliga för de flesta företag och organisationer. Här erbjuder också Leverantörerna ett brett utbud av servicetjänster och SLA- nivåer. Det är oftast bara en fråga om vad man är beredd att betala. Det finns dock ett undantag där endast SLA-nivån ”best effort” erbjuds. Undantaget…

En eller flera WAN-leverantörer – flera strategiska vägval?

Sourcingstrategin och de strategiska valen hur man ska positionera leverantörerna kommer ofta för sent i processen. I flera fall ser vi hur detta kommer upp som en fråga under upphandling eller i samband med förhandlingarna. Frågeställningen om en eller flera WAN-leverantörer är inte helt enkelt att svara på, det finns inget standardrecept. Allt beror på…

Köp en IT-applikation eller anställ mer personal

CIO Sweden skriver i en artikel 2014-03-19 om företagens programportfölj och 5 tips för att ta kontroll över den . Jag förutsätter programportfölj avser portfölj av IT-applikationer, och att man med det direktöversatta business = affär menar verksamhet. Artikelns resonemang bygger på, och återger, delar av vad som skrivs i Capgemini:s rapport ”Application Landscape Report…

Är det svart eller vitt?

I nätupplagan av Telekom Idag så läser jag om det nystartade företaget Workz, läs artikel här. Det är Thomas Rogalin och Jonas Norén med långt förflutet från outsorcingföretaget Teleperformance Nordic som startat ett bemanningsföretag som ska förse företag med kvalificerad kundservicepersonal till inhouseavdelningar. ”Det är nämligen den bästa modellen om man vill leverera hög kvalitet, menar de…

”..en gåta att upphandlingen av dåliga it-system tillåts fortgå..”

I en debattartikel i Dagens Nyheter 20 maj, skriver 21 It-experter och debattörer att det behövs en haverikommission för misslyckade IT-projekt. I Sverige ligger de totala it-investeringarna någonstans kring 150 miljarder årligen: internationella uppskattningar talar om att 4 av 10 it-projekt misslyckas med att nå sina mål. En svensk undersökning från 2006 fann att 8…

Telemanagement avråder från gemensam upphandling!

Inom offentlig förvaltning och kanske då främst inom den kommunala sektorn har man i vissa fall samarbetat och genomfört gemensamma upphandlingar inom kommunikation och telefoni. Drivkraften bakom dessa samarbeten har främst varit att skapa större volymer i förhoppning om lägre priser. Ett annat skäl har varit att upphandlingar kan anses som jobbiga, tidskrävande och att…