Nöjda medborgare är det viktigaste!

Vad styr medborgarmötet och hur blir man effektiv? En kommun är inte som ett företag, det är som en koncern av företag som alla verkar inom olika branscher med alla deras unika utmaningar. Ovanpå detta så har kommunerna en del myndighetsutövning, en offentlighetsprincip som också skall kombineras med hög sekretess inom vissa områden. Komplext är…

Prispress och otilläcklig kunskap stjälper IT-upphandlingar

Bara sex av tio it-upphandlingar inom offentlig sektor får godkänt. Det slås fast i enundersökning som TNS Sifo på uppdrag av TDC gjort bland beslutsfattare i offentlig sektor. Som skäl anger man bland annat att det är ett för stort prisfokus och att upphandlingsansvariga har otillräcklig kunskap och förståelse för it-frågor och därför har svårt…

Avrop av operatörstjänster ställer högre krav på beställarna

Efter nära ett års försening blev till sist Kammarkollegiets ramavtal för operatörstjänster klart. Tilldelning skedde redan i maj 2013, men efter överprövningar från flera leverantörer har såväl Förvaltnings – som Kammarrätten nu avgjort ärendet och avtal är nu tecknat. Avtalet som avser fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster som t ex mobilt data. Leverantörerna som har fått…

Kammarkollegiet på besök hos Telemanagement

4 april välkomnade Telemanagement Hans – Olov Öhrner som är ramavtalsansvarig hos Kammarkollegiet, för diskussioner kring de nya ramavtalen för Kommunikation Som Tjänst (KST) och Transmissions och Operatörstjänster. Telemanagement fick som oberoende aktör chansen att ställa frågor och delge praktiska erfarenheter från de tidigare ramavtalen. Mötet upplevdes som givande av båda parter. Vidare var detta…

Är ni beredda?

Kan ni ta emot nya kunder som strömmar till? – OM ni har gjort rätt Är ni beredda på stora kundförluster? – OM ni gör fel Läser ett blogginlägg i SvD näringsliv länk av Christina Söderberg om att vi i Sverige är ”otrogna” för ca 280 miljarder kronor årligen. Detta betyder att marknaden börjar bli lättrörligare…

Hur ser katastrofplanen ut om kundtjänsten inte fungerar?

Den 3 mars hade Telia en driftstörning som bland annat påverkade 020 och 0771 och många viktiga samhällsfunktioner och kundtjänster stod stilla. Att många som påverkades är det ingen tvekan om, men hur stora konsekvenser det blev – vet vi inget om. Men hur står det till med reservrutinerna? Att störningar inträffar och kommer att fortsätta…

Mobil inomhustäckning – en del av infrastrukturen

Tiden är förbi då man kunde förlita sig på att den allmänna täckning som mobiloperatörerna erbjuder, även räcker till inomhus. Allt större mobilberoende och fler användare innebär att kraven på täckning och inte minst kapacitet inomhus ökar. Nya moderna hus har ofta i dag finfina fönster och tjusiga fasader som inte bara stänger ute kyla…

Ramavtal för operatörstjänster klart!

Statens inköpscentral vann målen i Kammarrätten avseende överklagningarna i upphandlingen Fasta och Mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster. Överprövningen har pågått sedan maj 2013 och avtalet är därmed rejält försenat. Nu återstår det endast för Telenor och Alltele som drivit överprövningen,  att  söka prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen, i annat fall kommer avtal att kunna tecknas 2 april.…

Kundupplevd kvalitet i de mobila näten – äntligen kan det bli möjligt

Telia som första operatör tar in Ericssons Customer Experience Assurance för att öka den kundupplevda kvaliteten i näten är ett stort steg i rätt riktning. Att det har framförts både befogad och obefogad kritik mot operatörerna när det gäller kvaliteten i näten har knappast undgått någon. Ur ett företags perspektiv upplevs det mobila som en mycket enkel…

Ett avrop av Kommunikation som tjänst kräver mer än ”copy/paste”

Att köpa tjänst är inte som att köpa produkt, det vet alla. Men när det gäller Kommunikation som Tjänst och att avropa från det nya ramavtal som finns inom offentlig sektor så är detta ett särskilt kapitel. Christophe Herly, affärskonsult på Telemanagement, som tillsammans med sina kollegor genomfört ett trettiotal avrop på kammarkollegiets tidigare ramavtal av…