RICKARD OHLSSON

Står för ett drivande och temaskapande ledarskap!

Rickard har 20-års erfarenhet inom Telefoni och IT, varav 15 års erfarenhet som ansvarig för förvaltning och utveckling inom Polisen. Rickard har huvudsakligen verkat som ledare och ansvarig inom områdena produkt- och infrastrukturutveckling, behovsanalys, upphandling och leverantörsstyrning. Rickard har även kunskap och erfarenhet av informationssäkerhet och säkerhetsskydd inom området Telefoni och IT. 

Rickard står för ett noggrant och strukturerat arbetssätt, ett drivande och teamskapande ledarskap samt förmågan att kommunicera både internt och externt.