Basen för förändringsledning är att skapa motivation och samsyn

Victoria har mer än 10 års erfarenhet i ledande roller med inriktning affärs- och verksamhetsutveckling, effektivisering, projektledning och förändringsledning.

Mångårig praktisk erfarenhet som kundservicechef och verksamhetsutvecklare av kundmötet, bemanningsplanering, medarbetarutveckling med mera.

Specialistområdet är förändringsledning, att utveckla verksamheter genom att kartlägga, analysera och förändra processer.

Victorias bas för förändringsledning är att skapa motivation och samsyn.