När det kommer till offentliga upphandlingar inom IT och Telekom tycker vi på Telemanagent att det är allt för få upphandlande organisationer som väljer att skapa en dialog med potentiella leverantörer och andra aktörer på marknaden. Vi på Telemanagement tycker att det är dags för en förändring på området!

Hur dialogen ska skapas beror naturligtvis mycket på vilken upphandlingsform som valts (vilket är ett kapitel i sig) men oavsett vilken upphandlingsform som väljs finns det inget som hindrar offentliga organisationer att göra en omvärldsanalys och föra dialog med leverantörer inför en upphandling.

Vi på Telemanagement tycker att en ökad dialog med leverantörer öppnar upp för många positiva effekter. Ofta ser vi att våra kunder vill göra någon slags förflyttning i samband med en upphandling. Att göra en omvärldsanalys inför upphandlingen ger en möjlighet att se vilka lösningar som kan möjliggöra förflyttningen men ger också en möjlighet att börja så frön och väcka tankar hos organisationen – en bra krydda inför kommande kravarbetet helt enkelt!

Med mer dialog ser vi framför allt ser vi en ökad förståelse mellan kund och leverantör kring vilka möjligheter som finns och vad båda parter har att erbjuda. Vi ser ett större intresse från leverantörerna och bättre kvalitet i de anbudssvar som kommer in. En win-win-situation för alla helt enkelt!